Chương Trình Học

Chương Trình Học

Hiển thị

11:32 - 09/07/2018

Global Children

Được thiết kế cho trẻ từ 6-10 tuổi với tiêu chí “Vui học-vui khám phá” trong không gian học tập hấp dẫn, thân thiện và phù hợp lứa tuối.

Xem thêm

11:34 - 09/07/2018

Global Adults

Dành cho học sinh/sinh viên cao đẳng – đại học, người đi làm, giúp học viên trang bị kiến thức và hoàn thiện 4 kĩ năng, bước vào môi trường hội nhập quốc tế.

Xem thêm

11:33 - 09/07/2018

Global Teens

 Đem đến cho học viên từ 11-17 tuổi lộ trình học rõ ràng, nội dung giảng dạy mang tính toàn cầu, phát triển toàn diện 4 kĩ năng, tự tin bước ra thế giới.

Xem thêm

11:31 - 09/07/2018

Global Kids

Được thiết kế cho trẻ em từ 4-6 tuổi, trẻ có cơ hội tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên qua các chủ đề gần gũi, giúp trẻ phát âm chuẩn và hình thành sự tự tin.

Xem thêm